Value Stream Coördinatie

Binnen Agile betreft Value Stream Coördinatie alle activiteiten met betrekking tot het beheren van afhankelijkheden en het benutten van mogelijkheden en kansen tussen Value Streams.

De meeste Value Streams kunnen vrijwel onafhankelijk van elkaar opereren. Echter van tijd tot tijd zullen er vraagstukken ontstaan waarbij meerdere Value Streams betrokken zijn. Vaak betreft het hier een mix van Operational Value Streams en Development Value Streams (Product Teams). Deze situatie zie je vaak ontstaan wanneer een organisatie een strategie wijziging doorvoert of anticipeert op veranderingen in de markt. Strategische beslissingen hebben vaak impact op een groter deel van de organisatie en vereisen dat diverse Value Streams zich aanpassen of op een andere manier ten opzichte van elkaar gaan verhouden. Denk bijvoorbeeld aan product introducties, het betreden van een nieuwe markt of het introduceren van een nieuw sales kanaal.

Als we als voorbeeld nemen het introduceren van een nieuw Sales kanaal, bijvoorbeeld van fysiek naar online, dan heeft dat impact op een heel scala aan Value Streams. Aan de kant van de Development Value Streams en Product Teams zullen wellicht geheel nieuwe producten moeten worden gecreëerd zoals een Website of een app, terwijl aan de kant van de Operationele Value Streams niet alleen de Verkoop Value Streams worden geraakt maar ook Customer Care, After Sales en wellicht zelfs Maintenance & Repair Value Streams.

Om succesvol te zijn zullen al deze Value Streams moeten worden gecoördineerd zodat ze naar een gezamenlijk doel toe werken en daarmee de strategische beslissing ten uitvoer brengen. Worden deze Value Streams niet gecoördineerd in hun activiteiten dan eindig je wellicht met een fantastische website die niet aansluit de wensen van de klant, of de behoeftes van de interne organisatie.

Het doel van Value Stream Coördinatie is dan ook het verzamelen van de vereisten (requirements) uit de Operational Value Streams en deze laten transformeren door de Development Value Streams in oplossingen (producten) die in de Operational Value Streams kunnen worden gebruikt. Niet alleen het verzamelen van de requirements en de oplossingen maar ook de afstemming en het plannen van alle activiteiten is onderdeel van Value Stream Coördinatie. Bij Value Stream Coordinatie wordt vaak gebruik gemaakt van een Portfolio Roadmap, PI Planning of Big Room Planning en Portfolio Kanban systemen om alles in goede banen te leiden.