Toyota Way, Jeffrey Liker

Toyota Way is een management filosofie die is ontwikkeld door Jeffrey Liker, professor engineering en lean manufacturing-expert aan de Universiteit van Michigan. Het boek, gepubliceerd in 2003, schetst de principes en werkwijzen die Toyota tot één van ‘s werelds meest succesvolle en innovatieve bedrijven hebben gemaakt.

De Toyota Way is gebouwd op het idee dat continue verbetering, of kaizen, de sleutel is tot zakelijk succes. Volgens Liker is het succes van Toyota het resultaat van de constante focus op het verbeteren van elk aspect van het bedrijf, van de manier waarop het zijn producten ontwerpt en produceert tot de manier waarop het omgaat met zijn klanten en leveranciers. Deze focus op continue verbetering heeft Toyota in staat gesteld de concurrentie voor te blijven en waarde te creëren voor zijn klanten.

De Toyota Way is gebaseerd op twee belangrijke pijlers: respect voor mensen en continue verbetering. Respect voor mensen drukt het idee uit dat alle werknemers, ongeacht hun positie of rol, waardevolle activa zijn voor het bedrijf. Toyota is van mening dat het, door zijn medewerkers te empoweren en met respect te behandelen, hun creativiteit en drang tot verbetering kan benutten. Aan de andere kant verwijst continue verbetering naar het idee dat er altijd ruimte is voor verbetering in alles wat het bedrijf doet. Toyota moedigt zijn werknemers aan om de status quo in twijfel te trekken en te zoeken naar manieren om activiteiten beter, sneller en efficiënter te doen.

De Toyota Way is niet alleen een reeks principes, het is een manier van leven voor Toyota-medewerkers. Het is ingebed in de cultuur en praktijken van het bedrijf en komt tot uiting in elk aspect van zijn activiteiten. Het boek geeft gedetailleerde voorbeelden van hoe Toyota deze principes en de resulterende resultaten heeft geïmplementeerd en onderhoud.

Een van de kernprincipes van Toyota Way is om zich te concentreren op een continue stroom van waarde, of het idee dat werk zo moet worden georganiseerd dat verspilling wordt geminimaliseerd en waarde wordt gemaximaliseerd. Om dit doel te helpen bereiken, heeft Toyota een aantal tools en technieken ontwikkeld, zoals just-in-time production en kanban systemen. Met deze tools kan Toyota snel reageren op veranderingen in de vraag en producten van hoge kwaliteit produceren met minimale verspilling.

Een ander belangrijk principe van Toyota Way is de focus op probleemoplossing en root cause analyse. Toyota moedigt zijn werknemers aan om problemen te identificeren en direct aan te pakken wanneer ze zich voordoen, en om de onderliggende oorzaak van het probleem te achterhalen in plaats van alleen de symptomen te behandelen. Op deze manier kan Toyota herhaling van problemen voorkomen en haar bedrijfsvoering continu en duurzaam verbeteren.

De Toyota Way is een must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in bedrijfsbeheer of lean manufacturing. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de principes en werkwijzen die Toyota tot een van ‘s werelds meest succesvolle en innovatieve bedrijven hebben gemaakt, en bevat waardevolle lessen voor bedrijven van elke omvang en uit elke sector.

4 Key takeaways uit Toyota Way van Jeffrey Liker:

  1. Continue verbetering: De Toyota Way is gebaseerd op het principe van kaizen, ofwel continue verbetering. Toyota moedigt zijn werknemers aan om de status quo in twijfel te trekken en te zoeken naar manieren om dingen beter, sneller en efficiënter te doen.
  2. Respect voor mensen: Toyota is van mening dat alle medewerkers waardevol zijn voor het bedrijf en met respect moeten worden behandeld. Door zijn medewerkers meer mogelijkheden te bieden en een cultuur van respect te bevorderen, kan Toyota hun creativiteit en probleem oplossend vermogen benutten.
  3. De waarde stroom (Value Stream): Toyota richt zich op het stroomlijnen van werk om verspilling te minimaliseren en waarde te maximaliseren. Het bedrijf gebruikt hiervoor verschillende tools en methoden zoals just-in-time productie, kanban, Value Stream Mapping en 5xWhy om dit doel te bereiken.
  4. Problemen oplossen: Toyota moedigt werknemers aan om problemen te identificeren en aan te pakken wanneer ze zich voordoen en om de oorzaak van het probleem te achterhalen in plaats van alleen de symptomen te behandelen.

Conclusies

Het is belangrijk op te merken dat de Toyota Way een managementfilosofie is die enorm succesvol is geweest voor Toyota en alom wordt. Er is echter ook kritiek te horen. Hier zijn twee mogelijke nadelen van de Toyota Way:

  • Flexibiliteit: sommige critici beweren dat de Toyota Way misschien niet flexibel en geschikt is voor alle soorten bedrijven. De principes en werkwijzen die in het boek worden beschreven, zijn gebaseerd op Toyota’s eigen ervaring en zijn mogelijk niet direct toepasbaar in andere bedrijfstakken. Wanneer men echter de Toyota Way als een set principes bekijkt en niet als een kant en klare toolbox dan komt men erachter dat deze principes vaak goed toepasbaar zijn in andere bedrijfstakken. Soms vergt dit wat aanpassing aan hoe een en ander moet worden toegepast maar de achterliggende principes gelden dan nog steeds.
  • Cultuur: De Toyota Way is nauw verbonden met de bedrijfscultuur en kan moeilijk te implementeren zijn in organisaties die niet dezelfde waarden en overtuigingen delen. Het veranderen van de cultuur van een organisatie kan een uitdagend en tijdrovend proces zijn en is mogelijk niet voor alle bedrijven van toepassing. Met name de cultuur op het niveau van senior management is vaak een bottleneck bij het implementeren van de Toyota Way. Het verkrijgen van draagvlak bij het Management is dan ook vaak de meest belangrijke én eerste stap die genomen dient te worden.

Het is altijd belangrijk voor bedrijven om hun managementfilosofieën en -benaderingen zorgvuldig te overwegen en die te kiezen die het meest geschikt zijn voor hun specifieke behoeften en doelen.