Kaizen tagged posts

Kaizen je Product Life Cycle Management

Product Life Cycle Management betreft het managen van de levenscyclus van een product of dienst. Deze cyclus begint met een idee dat wordt gevolgd door de ontwerp, ontwikkel -en introductie fase en eindigt met het uit de markt nemen van het product of de dienst. Tussen  de lancering en het uit de markt nemen van een product of dienst lopen nog twee fases waarin het product of  de dienst wordt verbeterd en of uitgebreid met nieuwe varianten, ook wel de groei -en volwassenheidsfases genoemd.

Vaak wordt gedacht dat een Product Life Cycle alleen relevant is voor fysieke producten maar het principe van een life cycle kan ook worden toegepast op diensten of bijvoorbeeld software ontwikkeling. Eigenlijk doorloopt alles dat van enige toegevoegde waarde is voor klanten een Product Life Cycle...

Lees verder...

Is uw Process Improvement programma ‘sustainable’?

Lean Six Sigma

Ongeveer 60% van alle Process Improvement initiatieven faalt. Betekent dit dan automatisch dat de overige 40% succesvol is? Absoluut niet!

Het lijkt er wellicht op dat uw Process Improvement programma succesvol is. Het levert de kosten besparingen die u zocht, de feedback van uw klanten op uw projecten is positief en het aantal Kaizen / Lean trainingen binnen uw organisatie neemt alleen maar toe. U heeft inmiddels een heel leger aan Yellow, Green en Black Belts die staan te popelen om aan de slag te gaan. U hoeft alleen maar het start sein te geven!

Maar… hoe duurzaam is uw verbeter programma. Hoe duurzaam zijn de doorgevoerde verbeteringen en wat zou er gebeuren als uw LEAN Champion of Master Black Belt het bedrijf verlaat...

Lees verder...

Process Improvement voor kleinere bedrijven

Lean

Vaak wordt gedacht dat Process Improvement methodes zoals LEAN, Six Sigma en Kaizen vooral succesvol zijn bij grotere bedrijven. Immers de schaalomvang van grotere bedrijven verhoogt de impact die een proces verbetering zal hebben. Bespaar je 1% arbeid op een bedrijfsomvang van 1.000 fte dan is impact aanzienlijk. Maar 1% besparing binnen een bedrijf van 10 man klinkt al veel minder spannend.

Echter, er zijn diverse redenen waarom kleine bedrijven zich zouden moeten bezig houden met Process Improvement activiteiten.

  • W. Edwards Deming zei ooit: “Als je je activiteiten niet kan uitleggen in de vorm van een proces, dan weet je blijkbaar niet wat je doet”. Hiermee wilde Deming uitleggen dat iedereen in processen werkt...
Lees verder...