Standaard Deviatie Calculator

Ben je het beu om handmatig de standaarddeviatie van je datasets te berekenen of heb je geen idee hoe dat te doen? Geen probleem! Gebruik onderstaande Standard Deviation calculator Met onze gebruiksvriendelijke interface en efficiënte berekeningsmethode vindt u eenvoudig in een paar klikken de standaarddeviatie van uw gegevens voor zowel een sample (steekproef) als voor een populatie. Voer uw getallen in, gescheiden door komma’s en laat onze Standard Deviation Calculator de rest doen.

Standard Deviation Calculator

Standard Deviation CalculatorWat is de standaard deviatie?

In statistiek wordt de standaard deviatie gebruikt om de spreiding van een verzameling gegevens te meten. De standaard deviatie toont de gemiddelde afwijking van de waarden van de gegevensverzameling ten opzichte van het gemiddelde van die gegevensverzameling . Er bestaan twee verschillende manieren om de standaard deviatie te berekenen namelijk de standaard deviatie voor een steekproef en de standaard deviatie voor een populatie.

De standaard deviatie voor een sample

De standaard deviatie voor een sample is de standaardafwijking van een deel van de gegevensverzameling (dit wordt ook wel een steekproef genoemd). De formule om de standaard deviatie voor een sample te berekenen is als volgt:

standard deviation = √(variantie / (aantal elementen - 1))

De standaard deviatie voor de populatie

De standaard deviatie voor een populatie is de standaardafwijking van de hele gegevensverzameling. De formule om de standaard deviatie voor een populatie te berekenen is als volgt:

standard deviation = √(variantie / aantal elementen)

Het verschil tussen beide

Het verschil tussen de standaard deviatie voor een sample en de standaard deviatie voor een populatie zit in de formule voor het berekenen van de variantie. Bij de standaard deviatie voor een sample wordt de variantie gedeeld door het aantal elementen minus één, terwijl bij de standaard deviatie voor een populatie de variantie gedeeld wordt door het aantal elementen. Dit verschil komt omdat bij een sample de waarden van de gegevensverzameling gemiddeld genomen afwijken van het gemiddelde van de hele gegevensverzameling, terwijl bij een populatie de waarden van de gegevensverzameling gemiddeld genomen afwijken van het gemiddelde van de gegevensverzameling zelf. Simpel gezegd corrigeert de standaard deviatie voor een sample het feit dat we niet de gehele populatie hebben kunnen meten maar slechts een deel daarvan (steekproef).