Minimum Marketable Feature

Wat is een Minimum Marketable Feature (MMF)

Een Minimum Marketable Feature is de kleinste set van functionaliteiten in een product dat door de klant wordt herkent als een zelfstandige functionaliteit die waarde toevoegt. Een Minimum Marketable Feature kan worden gezien als een onderdeel van een product dat individueel waarde toevoegt voor de klant.

Wat is het doel van een Minimum Marketable Feature

Het doel van een Minimum Marketable Feature is het leveren van waarde aan de klant. Het betreft een werkende functionaliteit die ook als zodanig gebruikt en herkent wordt door de klant. Een Minimum Marketable Feature wordt vaak verward met een Minimum Viable Product. Er zit echter een duidelijk verschil tussen ene Minimum Viable Product en een Minimum Marketable Feature. Het doel van een Minimum Viable Product is het lanceren van een eerste versie van een product, vaak om de markt te verkennen of om feedback te verzamelen. Het doel van een Minimum Marketable Feature is niet het verkrijgen van feedback of marktgegevens maar het direct leveren van waarde. Een Minimum Marketable Feature is een eerste basale versie van een functionaliteit die door de klant als waarde wordt herkent. In latere sprints wordt deze Feature verder uitgewerkt en gefinetuned.

In de praktijk komt het vaak voor dat de Minimum Viable Product bestaat uit enkele Minimum Marketable Features. Dit hoeft echter niet. Een Minimum Viable Product kan ook bestaan uit slechts een video of document dat het product beschrijft, of slechts een enkele knop op een website zonder achterliggende functionaliteit, met als doel gegevens en feedback te verkrijgen over hoeveel en wat voor type mensen geïnteresseerd zijn in het product dat mogelijk gecreëerd gaat worden.

Een Minimum Marketable Feature is echter een functionaliteit die werkelijk bestaat en direct waarde levert aan de klant. Een MVP kan uit Minimum Marketable Feature bestaan maar een Minimum Marketable Feature is niet altijd onderdeel van een Minimum Viable Product. Het product kan de Minimum Viable Product status namelijk al voorbij zijn maar toch nog nieuwe functionaliteiten krijgen die in eerste instantie als een Minimum Marketable Feature worden toegevoegd aan het product en pas in een later stadium verfijnd en uitgebreid worden.