Epic

Agile Epics

Binnen Agile is een epic een hoofdonderwerp of thema dat te groot is om in 1 keer op te pakken en af te handelen. Een epic dient te worden afgebroken naar kleinere taken die binnen één sprint (user story) of meerdere sprints (features) kunnen worden afgehandeld. Nadat alle user stories zijn afgehandeld is ook de epic afgehandeld. Een epic bestaat hiermee uit een set van requirements die gezamenlijk waarde leveren aan (eind)-klanten en betrekking hebben op hetzelfde product of dezelfde dienst.

Een epic is een strategisch onderwerp of thema en daarom is de wijze waarop de epic wordt gedefinieerd belangrijk. Voor een epic moet minimaal worden bepaald wat de epic probeert te bewerkstelligen, voor wie we dat proberen te doen en waarom we dat willen. Een epic beschrijft dus een probleem dat we proberen op te lossen, wie daarvan profiteert en waarom het waardevol is om dat te doen. 

Ook wordt een epic vaak voorzien van een Key Performance Indicator die de voortgang van de epic en het eventuele succes daarvan kan weergeven. Met het implementeren van de user stories en/of features zal deze KPI positief worden beïnvloed.  

Prioriteren

Epics helpen ook bij het prioriteren van werk. In het geval dat een team veel user stories heeft wordt het prioriteren van deze user stories lastig. Door de user stories te groeperen in epics en vervolgens de epics te prioriteren wordt het voor het team makkelijker om te bepalen waar men als eerste aan moet werken. Immers het beperken van keuzes, maakt het prioriteren gemakkelijker. Hiervoor kiest men de belangrijkste epic (vaak de epic die de meeste waarde vertegenwoordigt) en geeft deze de hoogste prioriteit. De onderliggende user stories krijgen hiermee ook prioriteit ten opzichte van user stories die bij andere epics horen. Na het bepalen van de prioriteit worden de user stories toegewezen aan de betreffende value stream teams die de oplossingen realiseren.