Empathize fase

De Empathize fase is de eerste fase van het Design Thinking-proces en is de fase waarin het ontwerpteam probeert de behoeften, wensen en uitdagingen te begrijpen van de mensen die het ontworpen product of de ontworpen dienst zullen gebruiken of erdoor zullen worden beïnvloed. Het doel van deze fase is om diep inzicht te krijgen in het perspectief van de gebruiker en dit begrip te gebruiken om de rest van het ontwerpproces te informeren.

De empathie fase omvat meestal de volgende stappen:

 • De gebruiker identificeren: om zich in te leven in de gebruiker, moet het ontwerpteam eerst definiëren wie de gebruiker is. Dit kan het creëren van gebruikerspersonages omvatten, dit zijn fictieve representaties van verschillende gebruikersgroepen, gebaseerd op onderzoek en gegevens.
 • Gegevensverzameling: het ontwerpteam verzamelt vervolgens gegevens over de gebruiker door middel van verschillende onderzoeksmethoden, zoals observatie, interview, enquête en focusgroepen. Het doel is om een ​​diepgaand inzicht te krijgen in de behoeften, wensen en knelpunten van de gebruiker.
 • Maak een empathie kaart: Nadat de gegevens zijn verzameld, kan het ontwerpteam deze gebruiken om een ​​empathiekaart te maken, een visuele weergave van de ervaring van de gebruiker. De empathiekaart bevat doorgaans vier kwadranten: zegt (wat de gebruiker zegt), denkt (wat de gebruiker denkt), voelt (wat de gebruiker voelt) en doet (wat de gebruiker doet). Dit helpt het ontwerpteam om patronen en inzichten in de gebruikerservaring te identificeren.
 • Gegevens analyseren: Het ontwerpteam analyseert vervolgens de gegevens die tijdens de onderzoeksfase zijn verzameld, op zoek naar patronen en inzichten die het ontwerpproces zullen informeren. Dit kan het maken van een affiniteitsdiagram omvatten, een visueel hulpmiddel voor het organiseren en categoriseren van gegevens.
 • Bevindingen samenvatten: op basis van de analyse van de gegevens zal het ontwerpteam hun bevindingen samenvatten in een reeks gebruikersbehoeften en inzichten. Dit kan het genereren van een probleemstelling omvatten, wat een korte beschrijving is van het probleem dat het ontwerpteam probeert op te lossen.
  Identificatie van de ontwerp challenge: Ten slotte zal het ontwerpteam de ontwerp challenge definiëren, een verklaring die de behoeften en inzichten van de gebruiker samenvat. Het ontwerpprobleem moet breed genoeg zijn om een ​​scala aan mogelijke oplossingen mogelijk te maken, maar specifiek genoeg om de rest van het ontwerpproces te begeleiden.

De empathie fase is cruciaal voor het Design Thinking-proces omdat het de basis legt voor de rest van het ontwerpproces. Met een diep begrip van het perspectief van de gebruiker kan het ontwerpteam echt zinvolle en nuttige oplossingen creëren. Om de empathiefase in de praktijk te brengen, is het belangrijk om deze fase met een open geest en de bereidheid om echt naar de gebruiker te luisteren te benaderen. Door dit te doen, kunt u waardevolle inzichten verkrijgen die de rest van het ontwerpproces zullen informeren.

De valkuilen van de Empathize fase

Veelvoorkomende valkuilen die kunnen ontstaan ​​tijdens de Empathie-fase van het Design Thinking-proces zijn:

 • Aannames en vooroordelen: Een van de grootste valkuilen van de empathiefase is dat de ontwerper aannames doet over de behoeften en wensen van de gebruiker op basis van zijn eigen vooroordelen of vooroordelen. Dit kan leiden tot onvolledige of onjuiste inzichten en resulteren in oplossingen die niet aansluiten bij de behoefte van de gebruiker.
 • Beperkt onderzoek: Een andere valkuil van de empathiefase is onvoldoende onderzoek of het vertrouwen op één onderzoeksmethode. Dit kan leiden tot een beperkt of onvolledig begrip van de ervaring van de gebruiker en resulteren in oplossingen die niet geschikt zijn voor de behoeften van de gebruiker.
 • Gebrek aan empathie: Empathie is cruciaal voor de empathiefase en een gebrek aan empathie kan leiden tot niet-gebruikersgerichte oplossingen. Ontwerpers die geen empathie hebben, kunnen het moeilijk vinden om het standpunt van de gebruiker echt te begrijpen, wat kan leiden tot oplossingen die niet zinvol of nuttig zijn voor de gebruiker.
 • Overmatige nadruk op emotie: hoewel emotionele empathie belangrijk is tijdens de empathiefase, is het belangrijk om emotionele empathie in evenwicht te brengen met cognitieve empathie. Een te grote nadruk op emoties kan leiden tot oplossingen die worden gedreven door emoties in plaats van door gebruikersbehoeften.
 • Het proces haasten: Tot slot is een veelvoorkomende valkuil van de empathiefase om het proces te haasten om snel door te gaan naar de volgende fase van het Design Thinking-proces. Dit kan leiden tot onvolledige of onjuiste inzichten en resulteren in oplossingen die niet aansluiten bij de behoefte van de gebruiker.

Om deze valkuilen te vermijden, is het belangrijk om de empathie fase te benaderen met een open geest, de bereidheid om naar de gebruiker te luisteren en vastbesloten om grondig en onbevooroordeeld onderzoek te doen. Op deze manier kunnen ontwerpers diepgaande kennis opdoen van het perspectief van de gebruiker en echt zinvolle en bruikbare oplossingen creëren.

Wie moet je betrekken bij de Empathize fase?

In de empathie fase van het Design Thinking-proces is het belangrijk om een ​​cross-functioneel team te betrekken dat verschillende perspectieven vertegenwoordigt. Hieronder staan ​​enkele van de rollen die in het proces kunnen worden opgenomen:

 • Gebruikersonderzoekers: deze mensen doen onderzoek om gegevens te verzamelen over de behoeften, het gedrag en de knelpunten van de gebruiker.
 • Ontwerpers: deze personen gebruiken gegevens die tijdens de onderzoeksfase zijn verzameld om empathiekaarten, persona’s en andere hulpmiddelen te maken om het team te helpen een beter begrip te krijgen van het standpunt van de gebruiker.
 • Zakelijke belanghebbenden: deze mensen geven inzicht in zakelijke doelstellingen en beperkingen die van invloed zijn op het ontwerpproces.
 • Ingenieurs en ontwikkelaars: deze personen bieden technische expertise en inzicht in de haalbaarheid van verschillende ontwerpoplossingen.
 • Projectmanagers: deze mensen beheren de tijdlijn, het budget en de middelen van het project.

Hoewel al deze rollen betrokken kunnen zijn bij de empathie fase, is het belangrijk op te merken dat de grootte en samenstelling van het team afhangt van de reikwijdte van het project en de behoeften van de gebruiker. Het doel is ervoor te zorgen dat alle belangrijke perspectieven vertegenwoordigd zijn en dat het team kan samenwerken om een ​​diepgaand begrip te krijgen van het perspectief van de gebruiker.