Value Stream Mapping

Wat is value stream mapping?

Value stream mapping is een techniek die lang geleden al gebruikt werd om processen in kaart te brengen. Een ander woordt voor processen is Value Streams. Het waren Jim Womack and Dan Jones die het principes van Value Streams introduceerde als onderdeel van Lean Thinking. Deze principes vormden een van de bases voor Lean Management (Toyota Production System). Uiteindelijk waren het John Shook and Mike Rother , pioniers op het gebied van materiaal en informatie flow mapping, die in 1998 de werkwijze van Toyota verder documenteerde en beschikbaar maakten voor het grote publiek...

Lees verder...

Value Streams

Wat is een Value Stream?

Een Value Stream is een set van activiteiten die wordt uitgevoerd om waarde te creëren voor een klant. Waarde wordt daarmee vaak uitgedrukt als een product of dienst waarvoor een klant bereid is te betalen. Het te betalen bedrag is dan representatief voor de waarde die is gecreëerd. Het principe hierachter is dat een input, bijvoorbeeld een order, de Value Stream activeert. Vervolgens zorgen de activiteiten ervoor dat de input wordt getransformeerd in een output (bijvoorbeeld een levering) die waardevol is voor de ontvanger van de output.

Wat is het doel van een Value Stream?

Value Streams zijn niet nieuw in de wereld van Enterprise architecture, portfolio management en Continuous Improvement...

Lees verder...

De Urgent / Important matrix

Prioriteiten stellen

Prioriteiten stellen

Veel mensen vinden van zichzelf dat ze een productief zijn. Altijd bezig met “dingen” doen en altijd druk. Productief zijn deze mensen wel, maar zijn ze ook effectief?

Het vervullen van veel kleine taken geeft veel voldoening. Immers, iedere kleine taak die je afrond geeft je het gevoel van succes. Het nadeel van veel kleine taken uitvoeren is dat deze kleine taken vaak gericht zijn op de korte termijn en niet op de lange termijn. Omdat de lange termijn inhoud dat de deadline ver(der) in de toekomst ligt en omdat de taken verbonden aan de lange termijn over het algemeen grotere en complexere taken zijn, worden ze vaak uitgesteld...

Lees verder...

10 Redenen waarom Continuous Improvement projecten falen

Continuous Process Improvement

1. Een veranderende of een te grote scope

Een van de meest bekende, en meest voorkomende, redenen waarom Continuous Improvement projecten falen is een te grote scope, of scope creep. Scope creep betekent dat er van de initieel vastgestelde scope wordt afgeweken of dat deze wordt verruimt. Omdat aan het begin van een project niet alleen de scope maar ook de project doelstellingen worden vastgesteld, zijn deze aan elkaar gelinkt. Dat betekent dat als de scope wijzigt, de projectdoelstellingen ook moeten wijzigen. Omdat scope creep vaak langzaam in een project sluipt, wordt de scope creep dit niet opgemerkt en de project doelstellingen niet aangepast.

Als gevolg hiervan wordt gedurende het project ervaren dat de project doelstellingen niet haalbaar zijn en de project doelstellingen aan...

Lees verder...

5S in een niet-productie omgeving

5S

Zoals aangekondigd in de introductie van dit artikel zullen we naast de basis principes van 5S ook een uitleg geven hoe je 5S succesvol kan toepassen in niet-productieomgevingen. We zullen beginnen met het toepassen van 5S in een magazijn omgeving waarbij we niet zullen kijken naar de standaard 5S tools zoals schaduwborden, vloermarkeringen etc. We zullen een voorbeeld bespreken waarvan is bewezen dat het een grote efficiëntie verbetering tot gevolg kan hebben (met mogelijk ook financiële besparingen) en waarvan vele het bestaan kennen maar niet weten dat de 5S gedachten hiermee volledig tot zijn recht komt, namelijk de ABC analyse (ook wel Slotting genoemd).

Een ABC analyse is een analyse waarbij, in een magazijn, producten aan locaties worden toegekend om zodoende productiviteit va...

Lees verder...

De toepasbaarheid van 5S

5S

Veel bedrijven die beginnen aan hun Continuous Improvement / Lean implementatie starten met het implementeren van 5S. 5S is een basistechniek die zijn oorsprong vind bij de productielijnen van Toyota. Het ligt voor veel bedrijven dan ook voor de hand dat ze 5S binnen hun productie processen toepassen. Als het voor Toyota werkt dan werkt het ook vast voor hen. Er zijn echter een paar zaken die deze bedrijven over het hoofd zien:

  1. Niet ieder bedrijf is als Toyota. Wat voor Toyota werkt, hoeft niet voor een ander bedrijf te werken. Toyota heeft decennia nodig gehad om onder andere 5S in de bedrijfscultuur te integreren. Op zowel concept als tool niveau.
  2. 5S is een concept en niet alleen maar een tool. Begrijp 5S als concept eerst, voordat je het uitrolt binnen een organisatie...
Lees verder...

Kaizen & Kaikaku

Kaikaku

Dit artikel is onderdeel van een tweeluik over de verschillende vormen van Continue verbeteren. Klik hier voor het artikel over ‘Incidenteel verbeteren’.

Kaizen (Continuous Improvement)

Een veel voorkomende vorm van continue verbeteren is Kaizen. Kaizen is het concept dat alle medewerkers betrokken worden bij het continue verbeteren, van operationele medeweker tot CEO. Kaizen wordt vaak gezien als een bottom up aanpak maar het tegendeel is waar. Binnen Kaizen is de richting die het Management aangeeft (top down) leidend. De top geeft de richting aan waar verbeterd moet worden en de operationele laag van de organisatie identificeert de verbetermogelijkheden en implementeert, door het management gedragen, verbeteringen...

Lees verder...

Continue Verbeteren in verschillende vormen

PDCA

Continue verbeteren komt in vele vormen en iedere vorm heeft zo zijn voor en nadelen.  Zo zijn er diverse methodes (Lean, Six Sigma, Theory of Constraints, etc.) maar ook hele diverse vormen van continue verbeteren. Van een meer organische en cultuur gerichte aanpak tot een strikt top down gedreven project organisatie die grote strategische projecten uitvoert. We leggen u graag de verschillen uit zodat u een keuze kunt maken welke aanpak het beste bij u, en uw organisatie past.

In dit artikel zullen wij aantal van deze vormen bespreken en daarbij de voor en nadelen benoemen.

Het volledige artikel is te groot voor 1 pagina. Maakt u daarom gebruik van onderstaande links om te navigeren.

  1. Incidenteel verbeteren
  2. Kaizen (Kleine incrementele verbeteringen)
  3. Kaikaku (Continue verbeter pro...
Lees verder...

Het toepassen van Lean Manufacturing buiten de productieprocessen

Line Balancing

Optimalisatie van magazijn processen

Continuous Improvement programma’s zoals TPM, Six Sigma en Lean Manufacturing staan bekend om hun toepassingen binnen productieomgevingen. Deze programma’s werden in het verleden geïnitieerd en toegepast binnen bedrijven zoals Toyota, General Electric en Motorola. Bedrijven met complexe productielijnen waarvan de efficiëntie moest worden verhoogd om concurrerend te blijven. In de vele jaren na de introductie van deze programma’s en methodologieën hebben veel bedrijven geprobeerd dit te kopiëren naar hun eigen omgeving.  Het is algemeen bekend dat veel van deze implementaties zijn mislukt...

Lees verder...

Kaizen je Product Life Cycle Management

Product Life Cycle Management betreft het managen van de levenscyclus van een product of dienst. Deze cyclus begint met een idee dat wordt gevolgd door de ontwerp, ontwikkel -en introductie fase en eindigt met het uit de markt nemen van het product of de dienst. Tussen  de lancering en het uit de markt nemen van een product of dienst lopen nog twee fases waarin het product of  de dienst wordt verbeterd en of uitgebreid met nieuwe varianten, ook wel de groei -en volwassenheidsfases genoemd.

Vaak wordt gedacht dat een Product Life Cycle alleen relevant is voor fysieke producten maar het principe van een life cycle kan ook worden toegepast op diensten of bijvoorbeeld software ontwikkeling. Eigenlijk doorloopt alles dat van enige toegevoegde waarde is voor klanten een Product Life Cycle...

Lees verder...